Rijvaardigheidstraining

Stadsgewest Haaglanden en 3VO werken aan verkeersveiligheid
Senioren rijvaardigheidstraining in Leidschendam Voorburg
Vrijdag 21 oktober vinden in de gemeente Leidschendam Voorburg rijvaardigheidstrainingen voor senioren plaats. In Wijkcentrum Essesteijn kunnen automobilisten van vijftig jaar en ouder onder deskundige begeleiding hun verkeerskennis en rijvaardigheid opfrissen. Meedoen aan de rijvaardigheidstraining is nuttig en leerzaam, voor iedereen die langgeleden zijn rijexamen deed. De senioren rijvaardigheidstraining wordt georganiseerd door Stadsgewest Haaglanden en de gemeente in samenwerking met 3VO. Er zijn geen consequenties voor het huidige rijbewijs aan verbonden.
Veel automobilisten, die zo’n dertig jaar geleden hun rijbewijs hebben gehaald, zijn ervaren bestuurders die routinematig aan het verkeer deelnemen. Toch schuilt daarin een sluipend gevaar. Wie op basis van routine en ervaring handelt, komt in sommige situaties iets te kort. Het verkeer wordt almaar intensiever, kruispunten ingewikkelder en verkeerssituaties onoverzichtelijker. De juiste kennis van de nieuwe verkeersregels en deze ook op de juiste manier toepassen kan ongelukken voorkomen. Wie voor zichzelf eens wil nagaan hoe hij of zij ervoor staat, kan op de training onder begeleiding van een rij instructeur een testrit maken. Die geeft praktisch advies over punten waaraan u aandacht moet besteden. Ook wordt in een workshop de kennis over de nieuwe verkeersregels opgefrist. Tot slot wordt er, in samenwerking met Pearle Opticiëns en Schoonenberg Hoorcomfort, een reactie , ogen en gehoortest aangeboden. Deelname is vrijwillig en het betreft geen examen!
Aanmelden
De rijvaardigheidsritten voor senioren uit Voorburg, Leidschendam en Rijswijk worden gehouden in Wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef 10 te Voorburg op vrijdag 21 oktober 2005. Keuze tussen ochtend of middag: aanvang 09.30 uur of 14.00 uur. Duur van het programma is 3 uur. Aan de deelnemers wordt slechts een eigen bijdrage gevraagd van € 15,00 inclusief onbeperkt koffie en thee tijdens de ochtend of middag. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via e mail: yvonne.brouwer@12move.nl met vermelding van naam en adresgegevens of per post: Papegaailaan 7, 2566 XP te Den Haag. Faxen kan ook: (070) 323 85 29.