Verkeershinder

Damstraat tussen Sluiskant en Kerkstraat afgesloten
Op dinsdag 6 september 2005 wordt gestart met de restauratie van het pand Sluiskant nummer 22 in Leidschendam (de oude melkhandel Van Leeuwen). Om de restauratie mogelijk te maken is het noodzakelijk om de Damstraat voor alle verkeer af te sluiten tussen de Sluiskant en de Kerkstraat.
Bestemmingsverkeer zal enige hinder ondervinden.