KBO

KBO Ontmoetingsdag 2005
Het bestuur van de K.B.O. Stompwijk nodigt alle leden uit om op dinsdag 11 oktober deel te nemen aan de jaarlijkse ontmoetingsdag. Het Thema van deze dag is “Eenzaamheid”. Het programma ziet er als volgt uit: om 10.00 uur openen wij deze dag met een H.Eucharistieviering in de H.Laurentius, onze voorganger is pastoor v.d. Plas. Na afloop steken wij de weg over naar het Dorpshuis voor koffie en een drankje met muzikale ondersteuning van ? , waarna we aandacht schenken aan het thema “Eenzaamheid”. Daarna wordt er een heerlijke lunch geserveerd. ‘s Middags hebben we een film over Lourdes. We reizen mee met een bedevaartganger naar de beroemde plaats, waar Bernadette Soubirous18 maal een ontmoeting met de H. Maagd Maria heeft gehad. Deze hele dag kunnen wij meemaken voor € 15,00 per persoon, hier is alles bij inbegrepen. Opgave voor deze dag bij mevr A. Olijhoek, Pinksterbloem 31 en Antoon van Santen, Dr. van Noortstraat 97 in Stompwijk. Betaling graag contant bij opgave. Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u dat bij opgave kenbaar maken. Dan regelen wij dat voor u.

Over gezelligheid gesproken
Donderdag 15 september organiseerde de K.B.O. Stompwijk een kaartmiddag met Leidschendam in het Dorpshuis alhier. Er waren 56 personen, die zich hier voor hebben opgegeven om op persoonlijke titel de kaarten naar zijn hand te zetten. Er waren een aantal prijsjes te winnen. Dit is sportief gelukt, want het was weer buitengewoon gezellig deze middag. De prijzen zijn leuk verdeeld. De eerste prijs ging naar Cok Faas met 5884 punten, de tweede prijs was voor de heer / mevr. v.d. Meule met 5613 punten, en de derde prijs was voor Rob Reinders met 5515 punten, de vierde prijs met 5386 punten was voor Riet van Maren, de vijfde prijs met 5070 punten was voor Tiny Luk, de zesde prijs was voor P. uit het Broek met 5008 punten. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd en tot de volgende keer maar weer. Dat is gelijk vast gelegd, want 9 december ‘s avonds zijn we uitgenodigd in Duiven voorde in Leidschendam. Wilt u mee? Noteer het al vast in u agenda, nader bericht hierover volgt. Met vriendelijke groet,
Secr. A.van Santen

PS, Voor de fiets liefhebbers: vrijdag 23 september kunt u meefietsen met K.B.O Zoeterwoude. Vertrek om 9 uur bij Emmaus, terug om ongeveer 12.00 uur bij het vertrekpunt.