DE GRIEPPRIK VOOR SOOSLEDEN

Het bestuur van de KBO en ouderen Soos heeft Dr. Barendse, bereid gevonden om de griepprik voor de Soosleden in het dorpshuis toe te dienen. De leden die op dinsdagmiddag 4 oktober hun oproep meebrengen kunnen van deze eenmalige service gebruikmaken en daarna weer aan de activiteiten deelnemen.
Voor alle duidelijkheid, als u van deze gelegenheid gebruik maakt, hoeft u niet meer naar de praktijk van Dr. Barendse om hem daar te halen.
Deze uitnodiging geldt dus alleen voor Soosleden die hun oproep hebben ontvangen van Dr. Barendse.
Met vriendelijke groet: Secr. A.v.Santen