HET ZONNETJE

Als bestuur van de K.B.O. zijn we gevraagd om een stukje te schrijven in het jubileumnummer van de Dorpsketting en van deze gelegenheid willen wij graag gebruik maken. Zoals u allemaal wel weet zijn er in het verleden veel bestuurders en vrijwilligers geweest die zich hebben ingezet om op elke dinsdag als er soos is, koffie en thee te zetten, mensen naar de soos te halen en weer thuis te brengen met de auto. Het zou te ver gaan om al deze mensen uit het verleden te noemen maar als bestuur willen wij vanaf deze plaats alsnog al diegenen bedanken voor hun inzet voor het vele werk wat zij jarenlang voor de K.B.O. en soos gedaan hebben.
Dus hebben wij besloten om de mensen die nu actief bezig zijn eens in het zonnetje te zetten. Mevr. Waayer v.d.Bosch die al meer dan 24 jaar actief is binnen de K.B.O. Hetzij in het bestuur of als koffiezetster op de soos. Hetzelfde geldt voor Mevr. Janson Vurens met 20 jaar en Mevr. Olyhoek v.d.Meer met 14 jaar. Ook willen wij even stilstaan bij de vrijwilligers die nu om de veertien dagen mensen halen en brengen naar de soos. Het zijn Mevr. v.d.Arend Warmerdam met meer dan dertig jaar en Mevr. de Winter Zwaard met 8 jaar. Namens alle leden van de K.B.O. en soos willen wij onze dank uitspreken voor het vele werk wat ze voor ons gedaan hebben en hopen dat ze het vrijwilligerswerk nog vele jaren in goede gezondheid mogen voortzetten.
Wij willen het bestuur en redactie van de Dorpsketting feliciteren met hun 35 jarig jubileum. Het bestuur en leden van de K.B.O. en soos bedanken het team voor het vele werk wat zij op vrijwillige basis voor het dorp Stompwijk en ver daar buiten doen. Alle lof voor het meest gelezen weekblad van Stompwijk! Laten we dat als Stompwijkers ook niet vergeten.
Bestuur K.B.O. – afdeling Stompwijk