EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Geachte ouders,
Dit jaar wordt de Eerste Heilige Communie voor de kinderen van groep 4 gehouden op 23 april 2005 Via dit schrijven willen wij u als ouders van de desbetreffende kinderen daarop attent maken. Door het invullen van de onderstaande strook kunt u te kennen geven of u uw zoon of dochter daarvoor wilt opgeven. De kinderen zullen op dit sacrament gedeeltelijk op school voorbereid worden. Er zijn voor de kinderen drie zondagochtenden in de pastorie. Daarnaast zult u als ouders aan de hand van een werkboek ook thuis met uw kind hieraan werken. Pastoor Van der Plas zal tijdens de voorbereidingstijd wat lessen komen geven onder schooltijd aan de kinderen en op enkel woensdagavonden op school of pastorie catechese geven.
Wij vragen van de ouders een eigen bijdrage van € 7,50. Dit is om het ongemak tijdens de voorbereidingen te voorkomen dat sommige mensen geld moeten voorschieten en vervolgens maar weer terug moeten krijgen. Nu hebben we eigenlijk één pot en dat is handiger.
U kunt dit aan ons geven de eerste avond of overmaken op nr. 3959.28.761 t.n.v. Werkgroep EHC
Wilt u zo spoedig mogelijk contact opnemen met een van de onderstaande personen. Heel hartelijk bedankt en graag tot ziens.

Pastoor Van der Plas Louise Hoogenboom
Gerda van de Sande Mariska Zandbergen
Marjolein Janson