Mensen in Nood kledinginzameling

Vrijdag 30 september van 13.00 uur 17.00 uur
Zaterdag 1 oktober van 9.00 uur 12.00 uur
Dr. v. Noortstraat 72

De opbrengst van de kleding gaat naar de noodhulpprojecten van Mensen in Nood. Mensen in Nood biedt wereldwijd noodhulp aan mensen die het slachtoffer zijn geworden van oorlog, natuurrampen, honger of onderdrukking. Met structurele projecten die zich richten op wederbouw biedt Mensen in Nood mensen weer een beter bestaan. Meer informatie vindt u op menseninnood.nl