Gemeentevergaderingen

De openbare vergadering van de commissie Maatschappelijke Activiteiten vindt plaats op maandag 10 oktober a.s. om 19.30 uur
De openbare vergadering van de commissie Openbaar Gebied vindt plaats op dinsdag 11 oktober a.s. om 19.30 uur
De openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken vindt plaats op woensdag 12 oktober a.s. om 19.30 uur.
Bespreekpunt is als agendapunt 4 het raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening Adviesraad Stompwijk. De raad heeft besloten dan met ingang van de volgende gemeentraadsverkiezingen in 2006
1. de Dorpsraad te handhaven als een volwaardige adviescommissie ex art 84 Gemeentewet met adviesbevoegdheid voor het hele buitengebied
2. de verordening Dorpsraad Stompwijk, die is vastgesteld bij Raadsbesluit van de raad gemeente Leidschendam op 1 april 1974 en opnieuw geldend is verklaard bij raadsbesluit van de gemeente Leidschendam Voorburg van 2 jan 2002, te handhaven en aan te passen aan het dualisme en;
3. het huidige kiesstelsel voor de Dorpsraad te handhaven.
Deze vergaderingen worden gehouden in Huize Swaensteyn, Herenstraat 72 74 te Voorburg