RMO Haaglanden zoekt mee- en meedoeners

De RMO Haaglanden bestaat uit (oud )mantelzorgers die zich sterk maken voor de collectieve belangenbehartiging van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die vanuit een persoonlijke relatie extra hulp en zorg geven aan een hulpbehoe vende naaste (ouder(s), kind, partner, broer, zus etc.). De RMO is op zoek naar platformleden in de gemeenten Rijswijk, Zoetermeer, Leidschendam Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. Voor informatie: Trude Waasdorp, bestuurssecretaris, T 070 3904450 of Ineke Thoral, voorzitter, T 070 3945735, en/of zie www.mantelzorghaaglanden.nl