VERGADERING WIJKCONTACTEN

De vakantie zit er voor iedereen wel zo`n beetje op en we beginnen met frisse energie aan een nieuw seizoen. a.s. Donderdag 6 oktober is de vergadering en we beginnen om 19.30 uur. Mocht er iets zijn in uw wijk, bijvoorbeeld ziekte, ge boorte of opname in een ziekenhuis, wilt u het dan aan uw wijkcontact persoon doorgeven. In de parochiegids staat de wijkindeling en de betreffende persoon die de mensen bezoekt. Met vriendelijke groet,
Annie v. Rijn