VRIJWILLIGE BEZORGERSBIJDRAGE

Eén dezer dagen komt uw bezorger het envelopje voor de vrijwillige bezorgersbijdrage bij u ophalen, of heeft hij/zij het inmiddels al gedaan.
Bezorgers, het stapeltje enveloppen, voorzien van je naam, graag voor vrijdag 17.00 uur afgeven bij Marja v.d.Berg, Dr.v.Noortstraaat 132. Vanaf dinsdag 11 oktober kunnen jullie je fooitje daar ook weer ophalen.