De burgemeester wandelde door Stompwijk

Afgelopen woensdag wandelde burgemeester Van Haersma Buma, wethouder Beimers, 2 ambtenaren van Wijkbeheer en Communicatie en 3 dorpsraadleden door Stompwijk.
Wij willen U bedanken voor uw punten van zorg over het wijkbeheer in Stompwijk, die we onder de aandacht van de gemeente hebben kunnen brengen.
Zowel aan het begin, als tijdens en na de wandeling hebben Stompwijkers de kans gekregen om aan de burgemeester en zijn ambtenaren hun zorg uit te spreken en hun verhaal te doen over uiteenlopende zaken als het zware vrachtverkeer, riolering, overhangend groen en slechte stukken bestrating .
In onderstaand overzicht hebben we getracht het grootste deel van de aandachts punten samen te vatten. Op een aantal punten zoals een betere verlichting van het fietstunneltje en het opknappen van de dorpshuistuin en achterpad heeft de gemeente al concreet toezeggingen gedaan.

Route Opmerkingen
Dorpshuis Opknappen tuin voor Dorphuis
Zustersdijk container voor dorpshuis op een vaste en beschutte plaats (waait regelmatig om)
Oversteek naar Bibliotheek dient zebra te worden en aan overkant Kerkplein hekje plaatsen
School Aanduiding aanwezigheid van school door Schoolverklikker
einde Dr. v Noortstr (prov weg) Parkeerbord vrachtwagens op fietspad
Geen plattegrond van Stompwijk in zuil
Oprit ZM prov weg Apart fietspad/voetpad bij oprit Prov Weg
Fiets tunneltje Prov weg slechte verlichting in en voor tunneltje
Aanduidingsbord : “fietsers veilig oversteken door de tunnel”
Er dient vaker geveegd te worden met klein veegwagentje
Meerlaan Slechte stukken bestrating van trottoir en onveilig pad naar Hoefbladdoor ontnemen zicht door elekticiteitshuisje
Klaverblad Huidige inrichting gevaar voor fietsers (geen fietsstroken) en auto s door geparkeerde vrachtauto s
Sport parkeerterrein Slechte bestrating ingang sportcomplex
Akkerm, Appelb, Dotterbl, achterpad Veel overlast hondenpoep. Gemeente start publiciteitscampagne
Dotterbloem Klacht gehele wijk: Veel brandnetels gedurende de zomer
Gras wordt te weinig gemaaid
Dotterbloem schelpenpad plaatsen van afvalbakken bij de bankjes
Achterpad Overwoekerend groen
Slechte stukken bestrating, pad is erg smerig en er staat veel onkruid
Slootkanten worden niet goed bijgehouden en sloot is erg vies (vooral in de zomer)
Dr. van Noortstraat, Meerlaan Aantal lantaarnpalen stuk

Meest gehoorde klacht is honden en paardenpoep en vooral het zware verkeer (vrachtwagens en tractoren met dumpers) door Stompwijk

Wij hopen de gemeente een goede aanzet te hebben gegeven met deze aandachtspunten en moedigen U aan om vooral het Meldpunt Wijkbeheer te blijven informeren.

Namens de Dorpsraad Yvonne van Boheemen en Aad Janson