Missiezondag

Het komende weekend staat de gehele wereldkerk in het teken van de Missie en de Zending. De gehele collecte van alle kerken die met Rome verbonden zijn wordt overgemaakt naar Missiedoeleinden.
De Nederlandse Katholieke kerk heeft dit jaar gekozen voor het werk van de Aartsbisschop van Oeganda. In dat Afrikaanse land is al 20 jaar burgeroorlog.
Daar zijn al 25.000 kinderen door de opstandelingen gedwongen om als kind in het opstandelingen leger plaats te nemen en overal op te schieten. De Aartsbisschop van Oeganda zet zich in voor deze “Kindsoldaatjes” Hij slaapt ook soms bij hen om contacten met hen te krijgen. Hij wil tehuizen oprichten voor deze kinderen, waar ze kunnen leven en wonen en tot andere ideeën kunnen worden omgeschoold. Laten wij deze Aartsbisschop van Oeganda de kans geven zijn ideaal te verwezenlijken voor de kinderen in zijn land en een steen bij te dragen aan de vrede aldaar.
Hartelijke dank voor uw inzet in deze Wereldmissieweek.
B.v.d. Plas pastoor