Missie –Zendingskalender 2006

De schreeuw uit Latijns Amerika
De schreeuw is een brede beweging van mensen die de geschiedenis in Latijns – Amerika willen keren.Ze stelt de sociale uitsluiting van mensen aan de orde en bestrijdt deze.Het zijn daden van naastenliefde, verbonden met de navolging van Christus en soms ten koste van hun leven, die door onnoemelijk veel zendelingen en missionarissen worden behartigd.
Pavel Eguez laat in zijn muurschilderingen alle vormen van ontbering en armoede door sociale, economische en radicale uitsluiting zien, maar blijft niet stilstaan bij het lijden en protest en getuigt in zijn werk dat de uitgeslotenen zelf de verdediging hebben opgenomen van de vrede, van het milieu en van hun verwachtingen in de toekomst.
Sinds 1999 stelt Pavel Eguez zijn talent in dienst van De Schreeuw en brengt met zijn werk tot uitdrukking wat onder mensen leeft en ondersteunt hen in hun verwachtingen, want in Latijns –Amerika is God overal aanwezig. Christen zijn hoort bij onze identiteit.Als ik Jezus afbeeldt, schilder ik hem niet als een myste rieuze, onaantastbare figuur maar als een levend persoon die uit solidariteit de mensen in hun leefwereld beschermt. Met de afbeeldingen in de Missie Zendingskalender laat Pavel Eguez aan Nederland zien, hoe het geloof mensen in Latijns – Amerika beweegt om zich niet bij geweld en uitsluiting neer te leggen.In de hoop dat zijn werk helpt ontdekken dat een andere wereld mogelijk is.
De Missie – Zendingskalender is te koop voor € 6,00 bij de MOV groep in Stompwijk en te bestellen onder de volgende telefoonnummers 071 5804342, 071 – 5801134 of 071 – 5802059. Hij wordt gratis thuis bezorgd. Tevens is de kalender te koop na de vieringen van aanstaande weekend achter in de kerk.
Zie ook www.missiezendingskalender.nl

Namens de MOV groep Stompwijk warm bij uw aanbevolen.