De belangrijkste gebeurtenis

van de laatste eeuw is de verschijning van moeder Maria in Medjugorje
Door zijn voorzienigheid leidt God de geschiedenis van zijn volk en ook van ieder mens persoonlijk. Hij heeft zijn plan en wel een buitengewoon plan met deze verschijningen.
Op alle continenten vindt men meer dan 1200 gebedsgroepen van Moeder Maria. De kracht van genade in Medjugorje is zo groot, dat men dit kan zien aan de talrijke bekeringen en genezingen! Dat zijn allemaal vruchten van Medjugorje, die hoop geven op een betere toekomst.
Jezus zoekt juist jou ! *** Hij heeft je nodig !!
Daarom heeft God je dan ook geschapen en tevens aan jouw talenten mee gegeven. Het leven dat je bezit, is een wonderbaar geschenk van God. Je bent niet toevallig hier op deze aarde. God heeft met ieder van zijn groot plan Hij heeft de mens geschapen met een vrije wil. Je kunt jouw talenten aanwenden voor het goede of …….voor het slechte. Daarom is het noodzakelijk dit leven zo goed mogelijk te besteden , zodat wij hierdoor de eeuwigheid kunnen verdienen. Onze schepper zoekt juist nu : verheven, dappere, moedige en vastberaden mensen, om de aarde bewoonbaar te houden.
Je zou vandaag de dag bang worden van al dat natuur geweld en terrorisme.
De oplossing staat geschreven in de Maria kapel in Genk, alwaar Moeder Maria heden ten dage visoenen doorgeeft. Er staat:
Wie bidt, hoeft niet bang te zijn voor de toekomst
De rozenkrans bidden is misschien wel een van de betere manieren!
Zoals gebruikelijk wordt deze tekst geplaatst in overleg met Pastoor van der Plas.Dit is mijn laatste stukje tekst, tenzij er nieuws te melden valt over de Maria visoenen
De groetjes van Annie Wouters, coördinatrice van de Metjugorje Bedevaartsreis.