MANTELZORGERS, VRIJWILLIGERS EN BEROEPSKRACHTEN

THEMABIJEENKOMST VOOR MANTELZORGERS, VRIJWILLIGERS EN BEROEPSKRACHTEN

Dementie nader bekeken
Dementie is een beladen begrip waarover veel misverstanden bestaan.
In ons land wonen circa 300.000 mensen ouder dan 65 jaar die in meer of mindere mate dementieverschijnselen vertonen. Dit aantal neemt alleen maar toe! Daarom is het belangrijk dat er meer bekendheid wordt gegeven aan dementie: wat is het en hoe ga je ermee om?

Steunpunt Mantelzorg Leidschendam Voorburg organiseert daarom, in samenwerking met Woonzorgcentrum Haaglanden (WZH), Florence, GGZ Haagstreek en Parnassia een serie van drie informatiebijeenkomsten waarin diverse aspecten rondom dementie aan de orde zullen komen. Tevens is er volop gelegenheid om vragen te stellen.
De toegang is gratis. Iedereen die meer wil weten over dementie en hoe daarmee om te gaan, thuis of beroepsmatig, is van harte welkom! Men kan alle avondenbezoeken, of kiezen voor het onderwerp dat het meest aanspreekt.

Datum en onderwerp
Woensdag 16 november Wat is dementie: ziektebeeld
Woensdag 23 november Omgaan met iemand die dementeert
Woensdag 30 november Waar vind je hulp en advies
Tijd
Van 19.30 tot 21.30 uur
Waar:
Woonzorgcentrum Haaglanden, locatie Het Anker
Prinses Margrietlaan 24 in voorburg
Informatie en aanmelding
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de consulenten van Steunpunt Mantelzorg Leidschendam Voorburg. Dit kan per telefoon (070) 444 24 21 of per e mail: mantelzorglv@tiscali.nl.