UITLOTING OBLIGATIES

Tijdens de Jaarvergadering van “Stompwijk ‘92” eerder deze maand gehouden, is de uitloting verricht van het laatste cijfer van de obligaties, destijds uitgegeven bij de oprichting van de vereniging. Getrokken werd nu het cijfer 0 waarmede dus nu alle cijfers simpel gezegd eruit zijn..
Wij bieden U vanzelfsprekend ruim de gelegenheid Uw obligaties te verzilveren. U dient zich hiertoe te vervoegen bij onze penningmeester dhr. Cock Hoogerdijk Waterviolier 9 alhier.
U krijgt daartoe drie jaar de tijd, tot 1 november 2008.
Daarna valt dat wat op die datum niet opgehaald is, de vereniging toe.

Bestuur “Stompwijk ‘92”