nog geen rotonde bij de opknapbeurt van de N206

Nu nog geen rotonde bij de opknapbeurt van de N206

Hoewel de maximale snelheid tot 60km is beperkt, blijven de twee Stompwijkse op en afritten van de N206 erg onveilig. De geplande rotonde ter hoogte van de Meerlaan gaat nu niet door vanwege een door de vorige gemeenteraad genomen besluit. In dit raadsbesluit staat dat er voorlopig geen geld voor infrastructuur door de gemeente mag worden uitgegeven totdat het integrale plan voor Stompwijk er is. De rotonde bij de N206 moet daarom zeker in dat integrale plan mee worden genomen.
Naast de verkeersonveilige situatie aan de N206, zijn er veel knellende problemen in Stompwijk. Tekorten aan ouderen en starterswoningen en de overlast van het zware vrachtverkeer op de Dr. van Noortstraat verdient ook veel aandacht. Daarom is het belangrijk om snel met dit integrale plan verder te gaan.
Dit zijn voor mij allemaal redenen om vanuit de gemeenteraad hier hard aan te werken. Samen met andere partijen. Daarom roep ik alle partijen op om hier gezamenlijk de schouders onder te zetten.

Yvonne van Boheemen, CDA raadslid.