Collecte Handicap.nl

Handicap.nl houdt in de week van 7 t/m 12 juni haar jaarlijkse collecte voor mensen met een handicap of chronische ziekte.

Vanuit de opbrengst van de collecte helpt het Ango Fonds mensen met een functiebeperking die speciale voorzieningen nodig hebben en geeft zij individuele financiële hulp. De Ango geeft daarnaast juridisch advies en bijstand aan leden. Ango maak(t) beter leven mogelijk.

We krijgen weer de volledige medewerking van de leerlingen van groep 8 van de Maarten v.d. Velden school en hun meester Richard. Dus laat u ze niet ‘in de kou staan’ als ze bij u langs komen?

Bij voorbaat dank namens de collecte organisatie,
Annie van Rijn