Mooiste plekje van Stompwijk maakt veel reacties los!

De oproep in de Dorpsketting om de mooiste plekjes van Stompwijk aan te melden in verband met de nieuwe film over het dorp heeft in totaal twintig (!) reacties opgeleverd. Dat is meer dan we hadden ingeschat. We gaan proberen om al deze mensen aan bod te laten komen, al zullen hier en daar combinaties gemaakt moeten worden. Maar daar komen we wel uit. Uiteraard zijn we blij met de getoonde belangstelling en gaan we vol goede moed verder.

De nieuwe film over Stompwijk begint langzaam maar zeker meer vorm te krijgen. Er zijn in 2009 en ook dit jaar al heel wat opnames gemaakt. Als het enigszins mogelijk is willen we alle resterende beelden dit jaar (liefst in de zomermaanden / begin najaar) maken. Verzoek aan al degenen die zich hebben aangemeld om een E-mail-bericht te sturen naar Frans Oliehoek (fransoliehoek@zonnet.nl) met uw naw-gegevens, telefoonnummers (zo mogelijk ook mobile). Geen e mail? Dan graag een reactie in de bus bij Frans Oliehoek of Leo van den Brink, Dr. van Noortstraat 117, 2266 GV Stompwijk.

Die gegevens zijn nodig om een schema te maken met dagen en uren, waarin ‘gedraaid’ gaat worden. Uiteraard is dan de aanwezigheid van de ‘acteurs’ een eerste vereiste. U krijgt tijdig bericht over het tijdstip waarop u en uw favoriete plekje staan ingepland.

Tot slot: bij de laatste opnames op de Hoge Brug was het erg handig, dat een paar vrijwilligers (waaronder Pim v.d. Brink en Cees Bergen) aanwezig waren om mee te helpen (verkeer regelen, andere hand en spandiensten). We zoeken nog een groep vrijwilligers, waar in de loop van de komende maanden af en toe een beroep op kan worden gedaan. Belangstelling? Wilt u zich dan aanmelden bij bovengenoemde personen (adressen)? Alvast bedankt voor uw medewerking.

We houden u op de hoogte van de voortgang van de nieuwe film, die in het teken staat van de vraag waar het de komende 50 jaar met Stompwijk naar toe gaat. Het accent ligt op het buitengebied van het dorp. Heeft u suggesties voor een naam voor de film? Voel u niet geremd en benut dezelfde adressen. Bij de première is de winna(a)r(es) verzekerd van de mooiste plek….in de zaal.

Jack Luiten, namens de Filmgroep Stompwijk,