Parochieberichten 2043

In Ondertrouw: Wilfred van Haastert en Christel Kortekaas.

Dopelingen van het aankomende weekend zijn: Levi Hansen, Ronja van Tilburg en Marit Ammerlaan, alle dopelingen en hun ouders van harte gefeliciteerd namens de parochie gemeenschap.

Vieringen in het Dorpshuis van de RK H.Laurentius Parochie: i.v.m. de Restauratie van de Laurentiuskerk is door het Pastorale team besloten, dat de kerkelijke vieringen tot nader bericht in het Dorpshuis worden gehouden.

De woensdagochtend en de zaterdagvieringen komen tot nader bericht te vervallen.

Zaterdag   14 aug. 19.00 uur geen viering
Zondag     15 aug. 11.00 uur woord en communieviering met parochiekoor.
           Voorganger pastor H. Hoogervorst.
           12.30 uur doopviering in het dorpshuis
           Voorganger pastor H. Hoogervorst.

Zondag 15 augustus 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de Parochie: Koos en Kees de Groot, To v.d. Bos de Vreede, Martien v.d. Bos, Overleden ouders Turkenburg v.d. Kroft, Carla Noordermeer – Steenland, Kees v. Dijk, Overleden ouders v Haastert – Onderwater, overleden ouders v. Santen – Onderwater, Magda v. Santen v. Paassen, Toos v. Boheemen – Warmenhoven, Thea v. Leeuwen – Kuipers, Nico.v.Boheemen, Kees Luk, Kees van Dijk, Riet Vurens de Kruiff, Leen .v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Jaap Vogelaar, Tiny Luk – Bakker, Barry v Bohemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten .v. Leeuwen , Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, An Koeleman v. Veen, Truus Hilgersom – Verhart.

Lectoren en Kosters:  
           Zaterdag 14 augustus       Zondag 15 augustus
Lector     geen                       Cees Bergen
Misdienaars geen wegens vakantie geen misdienaars
Koster     Antoon .v. Santen          Antoon .v. Santen

Kerkdiensten Zoeterwoude: Zondag 15 augustus 09.30 uur Chris. Dienaar, woord- en communieviering met parochiekoor.
Voorganger : Pastor M. Hoogervorst.