Contactinformatie

height=240

H.Laurentius Stompwijk

 

Contact met de Pastores:

bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer: 06-22027668

 

Telefonische bereikbaarheid:

-Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

 

-Pastoor: J v d Bie, tel. 071- 5220655

E-mail: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

 

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur.

 

Ziekenbezoek opgeven via secretariaat.

 

Openingstijden parochiesecretariaat:

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

E-mail : sintlaurentius@hotmail.com

Betaling kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168

Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361500947  

Donatie t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

 

Verzorging begrafenissen en crematies:

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906

Mobiel nummer: 0655976947

e-mail: info@cuo-zm.nl


Huwelijk: Wilt u dat bruidsparen genoemd worden in de voorbeden van een viering, stuurt u dan een huwelijksaankondiging naar het secretariaat van de parochie, dit om de juiste procedure te volgen en fout meldingen te voorkomen.

DopenWilt u uw kind laten dopen! graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat.

De volgende doopvieringen zijn zondag 19 september om 12.30 uur, en zondag 21 november na de zondagsviering, De Doopvoorbereiding voor de viering van 19 september is maandag 30 augustus , om 19.30 uur, De Doopvoorbereiding voor de viering van 21 november is ?  om 19.30 uur allebei in de pastorie.

Bij wijzigingen in gezinssamenstelling:

Wilt u wijzigingen in gezinssamenstelling door verhuizing, trouwen, geboorte, samenwonen, overlijden of andere veranderingen in het gezin, melden aan het secretariaat van de parochie.

Vieringen met persoonlijk karakter, moeten een halfjaar van te voren worden aangemeld.

Heeft u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen, bel het secretariaat van de Parochie

!