Agenda Adviesraad Stompwijk donderdag 23 september 2010

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 23 september 2010. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda:

 

  1. Opening/mededelingen
  2. Spreekrecht
  3. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 1 juli 2010 (voor belangstellenden ligt het verslag ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21)
  4. Presentatie plannen voor inrichting Nieuwe Driemanspolder (met raakpunten gebiedsvisie Stompwijk)
  5. Voortgang van de diverse projecten gebiedsvisie Stompwijk – Kulturhus – recreatief knooppunt – verbindingsweg 1e fase – menroute
  6. Kavelruil buitengebied Stompwijk en omgeving
  7. Rondvraag
  8. Sluiting.

 

Met vriendelijke groet, de (ambtelijk) secretaris, Harma Rijken-Oldenkamp