Parochieberichten

In Ondertrouw: Arjan Berg en Yvonne Buitelaar, huwelijksinzegening vrijdag 24 september 15.00 uur in de H. Laurentius te Voorschoten.

Vieringen in het Dorpshuis van de RK H.Laurentius Parochie. i.v.m. de restauratie van de Laurentiuskerk is door het Pastorale team besloten, dat de kerkelijke vieringen tot nader bericht in het Dorpshuis worden gehouden. De woensdagochtend vieringen komen tot nader bericht te vervallen.

Dinsdag 21 sept. 20.00 uur informatie avond over de clustervorming in het Dorpshuis.

Zaterdag 25 sept. 19.00 uur woord/ en communieviering met EMS koor Voorganger Mw. M Turk.

Zaterdag 25 sept. 19.00 uur Musical Daniël in de Christus Dienaar door 80 kinderen.

Zondag 26 sept. 11.00 uur woord/ en communieviering met samen zang. Voorganger Mw. M. Turk. Misintenties

Zaterdag 25 sept. 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Nico.v.Boheemen, Kees Luk, Riet Vurens –de Kruiff, Jaap Vogelaar, Annie van der Burg – v. Veen, Peter Develing, overleden familieleden Develing – Roest.

Zondag 19 september 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie,To v.d. Bos –.de Vrede, Martien v.d. Bos, Jeanne Granneman – Zits, Joyce Granneman, voor alle overleden familieleden Wijnhoven – Kleihorst, voor spoedig herstel van een zieke, voor zegen over een bruidspaar in het huwelijk, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen – Koot, Barry v. Bohemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten.- v. Leeuwen, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg/ v. Veen.

Lectoren en Kosters       Zaterdag 25 september    zondag 26 september

Lector                    geen                     Cees Bergen

Misdienaars               geen                     Dennis Luk en Luca v. Santen

Koster                    Adriaan Hilgersom        Adriaan Hilgersom

Zoeterwoude geen Viering