CDA buitenschoolse opvang

CDA wil snel duidelijkheid over buitenschoolse opvang in Stompwijk

Het lijkt er op dat ouders in Stompwijk al de tweede winter ingaan voordat er zicht is op de komst van een buitenschoolse opvang in hun dorp. Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ) heeft zich in september 2009 al richting ouders bereid verklaard om een ruimte te huren in de basisschool in Stompwijk. Echter, tot op heden is er geen overeenstemming tussen de initiatiefnemer SKZ en de gemeente. De kinderen uit Stompwijk die gebruik maken van opvang worden nu dagelijks na school met een busje opgehaald van de basisschool in Stompwijk en naar de Stichting Kinderopvang Zoeterwoude in Zoeterwoude gebracht. “Voor veel Stompwijkse ouders is het een onwenselijke situatie dat de buitenschoolse opvang van hun kinderen nog steeds niet binnen het dorp is geregeld” aldus gemeenteraadslid Yvonne van Boheemen. Het CDA hecht veel waarde aan het hebben van voldoende kinderopvang en buitenschoolse opvangplaatsen binnen onze gemeente. Daarom heeft het CDA het college schriftelijke vragen gesteld om opheldering over deze situatie. Het CDA pleit al jaren voor een toekomstbestendig Stompwijk. Met de integratie van de basisschool in het te realiseren Kulturhus, is het daarnaast ook belangrijk dat de buitenschoolse opvang een plek krijgt en dat een BSO initiatiefnemer wordt betrokken.