KBO

height=60Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

Kaarten en Rummicub spelen

Donderdagmiddag 30 september bent u van harte welkom voor de spelmiddag met KBO Zoeterwoude, kosten voor deelname bedragen € 2,00 dus geen reden om thuis te blijven. Aanvang 14.00 uur dit wordt weer een gezellige middag met veel prijzen voor de beste spelers, maar gezelligheid staat ook deze middag hoog in het vaandel.

Voorlichting OV-Chipkaart 7 oktober

Donderdag 7 oktober kunt u deelnemen aan een voorlichtingmiddag over de mogelijkheden en beperkingen van de per 1 januari 2011 verplicht te gebruiken vervoerskaart voor het reizen met trein, bus en andere openbaar vervoer aanbieders. Vanaf 14.00 uur is iedereen die hier belangstelling voor heeft van harte welkom in het Dorpshuis, u hoeft geen lid te zijn van KBO Stompwijk. De voorlichting wordt gegeven met power point presentatie.

Ontmoetingsdag dinsdag 12 oktober

Dinsdag 12 oktober viert KBO Stompwijk de opening van het nieuwe KBO jaar. Wij beginnen met een gebedsviering, hierin wordt voorgegaan door oud omroeppastor van de KRO Adri Verweij met het Laurentius parochiekoor, hierna kunt u onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers even bijpraten, na het gebruiken van enkele drankjes, om 12.30 uur gaan we genieten van een heerlijke lunch, geserveerd door de medewerkers van het Dorpshuis. Na deze lunch gaan we in gesprek over een thema “Wat verwacht u van de Katholieke Bond van Ouderen” die door Adri Verweij wordt omgeven met anekdotes en verhalen uit zijn rijke ervaring als omroeppastoor.

Kosten van deze dag bedragen € 22,00 per persoon, graag betalen over de Rabobank op nummer 375349243 T N.V   KBO Stompwijk of contant op de Soosmiddag bij Dhr. Aad v.d. Ham.

Met vriendelijke groet bestuur KBO Stompwijk