Gebiedsvisie Stompwijk

Nieuwsflits Gemeente Leidschendam-Voorburg

Wijziging contactpersonen voor de gebiedsvisie Stompwijk

De gemeente is na het vaststellen van de gebiedsvisie Stompwijk gestart met de uitvoering van deze gebiedsvisie. Er is in de tussentijd veel gebeurd en op dit moment zijn dan ook diverse projecten in voorbereiding. Naast de ontwikkelingen vanuit de gebiedsvisie Stompwijk zijn er ook diverse andere ontwikkelingen gaande in het buitengebied van de gemeente. De gemeente is dan ook aan het bekijken hoe zij verder om wil gaan met haar gehele buitengebied. Hierdoor gaan een aantal zaken veranderen. Zo veranderen onder andere een aantal contactpersonen. Tijdens de openbare vergadering van de Adviesraad afgelopen donderdag is aangekondigd dat na een aantal jaren waarin met veel plezier samen is gewerkt aan de totstandkoming en uitvoering van de gebiedsvisie Frank van Vliet, Jantien van den Berg en Hanno Spierenburg afscheid gaan nemen. Hun taken en werkzaamheden worden met ingang van 1 oktober a.s. overgenomen door andere betrokkenen bij de gemeente, te weten:

-0 Kulturhus                                Marian Rood

-0 Verbindingsweg 1e fase         Evert-Jan van den Akker

-1 Verspreid liggend glas            Rob van Dijk

-2 Particuliere initiatieven           Annegreet Dilweg

-3 Bestemmingsplannen             Sheraida Julen/Roya Surie

U kunt voor bovenstaande projecten direct contact opnemen met de betreffende contactpersonen via 14070.Voor onderstaande projecten wordt de contactpersoon zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via de Dorpsketting en de website(www.gebiedsvisiestompwijk.nl).

-4 Stompwijk algemeen incl. overige onderdelen

-5 Recreatief knooppunt Indien u algemene vragen heeft dan kunt u ook altijd terecht bij Ben van Vliet, communicatieadviseur van de gebiedsvisie Stompwijk (bjm.van.vliet@leidschendam-voorburg.nl of 14070).