Nieuwe Stompwijk Portal

Deze website is wat men noemt een portal. Hier treft u actuele informatie over het Stompwijkse bedrijfs- en verenigingsleven aan, gebeurtenissen rondom en in de Kerk en er is flink wat ruimte ingeruimd voor het weekblad ‘De Dorpsketting’.

Dit weekblad dat al sinds 1970 verschijnt, inmiddels in een oplage van ruim 1000 stuks, biedt ruimte aan adverteerders, verslagen van diverse verenigingen, uitnodigingen, colums, prikkelende discussie over actuele gebeurtenissen en plannen voor Stompwijk en wat al niet meer.

De Dorpsketting heeft tot op heden een eigen website gehad en bood daar ruimte voor de teksten en advertenties die in het gedrukte blad verschijnen. Als zodanig was de website eigenlijk een afspiegeling van de gedrukte editie. Dat betekent uiteraard dat de inhoud van de website wekelijks veranderde, in die zin dat de artikelen en advertenties volledig vervangen worden door de nieuwe artikelen. Alleen via de archieffunctie was het oudere materiaal terug te vinden.

In de portal gebeurt dit niet. De artikelen blijven langer beschikbaar en bovendien zijn de artikelen gegroepeerd naar onderwerp. Persberichten van bijvoorbeeld de gemeente krijgen voor zover er een Stompwijks belang is een plaats, evenals bijvoorbeeld berichten van sportverenigingen. Er wordt op dit punt dus een iets andere redactie gevoerd dan voor de gedrukte Dorpsketting en de daaraan gekoppelde website.

Natuurlijk betekent de portal en de plek die De Dorpsketting hier inneemt niet dat de ‘gewone dienst’ ingrijpend zal veranderen. Het papieren blad blijft gewoon verschijnen, de pdf versie van De Dorpsketting zal gewoon vervaardigd blijven worden.

Ook wordt wat meer aandacht besteed aan het foto-archief en de activiteitenkalender is in een mooi nieuw jasje gestoken.  

De ruimte bovenaan de site zal regelmatig d.m.v. skylines of acties aan het seizoen of  activiteit aangepast worden. Zo zal de site naast de berichtgeving derhalve ook visueel steeds up to date zijn.

In deze portal is ruimte voor een simpele doorverwijzing naar een bestaande website elders, maar ook ruimte voor een wat uitgebreidere informatievoorziening voor die partijen die geen eigen website hebben. En natuurlijk kan straks reclame gemaakt worden!

De redactie en het bestuur van de Dorpsketting worden steeds enthousiaster over het hier gebodene. Wij hopen dat u dat ook bent.

De redactie van de Dorpsketting zal de redactie van de site stompwijk.nl op zich nemen.  Het uitgebreide takenpakket op stompwijk.nl is echter ook een verzwaring.

Het bestuur is naarstig op zoek naar vooral jonge mensen in het dorp die deze kar uiteindelijk moeten gaan trekken, maar ook ouderen en/of gepensioneerden die het leuk vinden om wat vrijwillgerswerk te doen, zijn van harte welkom.