Bericht week 11-17 okt

Geboren: 2 oktober, Noud Petrus de Haas, klaverblad 14, Stompwijk van harte gefeliciteerd namens de parochiegemeenschap.

Vieringen in het Dorpshuis van de RK H.Laurentius Parochie. I.v.m. de Restauratie van de Laurentiuskerk is door het Pastorale team besloten dat de kerkelijke vieringen tot nader bericht in het Dorpshuis worden gehouden.

De woensdagochtend vieringen komen tot nader bericht te vervallen.

Woensdag 13 okt. 19.00 uur: Rozenkransgebed in de pastorie, voorganger Dhr. Jan v. Rijn

Donderdag 14 okt. 18.30 uur: voorbereiding voor het H. Vormsel.

Zaterdag 16 okt. 19.00 uur geen viering

Zondag 17 okt. 11.00 uur Gezinsviering met samenzang, voorganger Em. Pastoor H. v.d. Plas

Misintenties
Zondag 17 oktober11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de Parochie, Lia van Seggelen Jaargetijde, Piet Roeling, Overleden ouders Zuidgeest v. Uffelen, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, Toos v. Boheemen – Warmenhoven, Thea .v. Leeuwen – Kuipers, Piet v. der Arend, Kees Luk, Riet Vurens de Kruiff, Jaap Vogelaar, Leen .v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Barry v Bohemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten .v. Leeuwen , Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg v. Veen.

Lectoren en Kosters

             Zaterdag 16 oktober Zondag 17 oktober

Lector       geen                geen

Misdienaars  geen misdienaars    Yvet Zandbergen / Josine v. Es.

Koster       Adriaan Hilgersom   Adriaan Hilgersom

Zoeterwoude
Zondag 17 oktober 09.30 uur Christus dienaar gezinsviering met kinderkoor.
Voorganger. Werkgroep volp.