Parochieberichten

donderdag 28 okt. 19.00 uur   rozenkransgebed in de pastorie, voorganger Dhr. Jan v. Rijn

                               20.00 uur  vergadering van de wijkcontactpersonen

zaterdag    30 okt.  19.00 uur  geen viering 

zondag       31 okt.  11.00 uur  Eucharistieviering met samenzang, voorganger Em. Pastoor D. Koster

Dinsdag        2  nov. 19.00 uur Allerzielen herdenkingsviering met parochiekoor

Voorgangers Mw. M. Turk, Mw. L de Jong Dhr. J. Havik

Intenties voor de Allerzielen herdenking kunt u noteren op de lijst die in de weekendviering klaar ligt op de informatietafel.

Misintenties

Zaterdag 30 okt. 19.00 uur geen viering

Zondag 31 oktober 11.00 uur voor de overleden  armen en weldoeners van de parochie, To Bos – de Vrede, Martien v.d. Bos, Jeanne Granneman – Zits, Joyce Granneman, Gé Hoogervorst, Piet v.d. Arend, Jan Koevoet, Kees Luk, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Riet Vurens –  de Kruiff, Jaap Vogelaar, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen – Koot, Barry v. Bohemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten -v. Leeuwen , Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg -v. Veen en Jan van Wissen          

Lectoren en Kosters

                          Zaterdag 30 oktober           zondag 31 oktober

Lector               geen                                     Cees Bergen

Misdienaars      geen                                     Thijs en Sjoerd v. Bemmelen

Koster               John Olijhoek                        John Olijhoek

Zoeterwoude

Zondag 31 oktober 09.30 uur St. Jan Eucharistieviering met parochiekoor.

Voorganger. Em. Pastoor H. v.d. Plas

Oktobermaand rozenkransmaand

Donderdagavond komen we voor de laatste keer in deze oktobermaand in de pastorie bij elkaar, om samen het rozenkransgebed te bidden.  In de meimaand 2011 kunnen we weer in de kerk terecht. We bidden donderdagavond voor de mensen, de wereld en ook voor ons zelf. We vragen Maria`s hulp en bijstand. Komt u ook? Om 19.00 uur bent u van harte welkom.

Jan van Rijn

Wijkcontactvergadering

Donderdag 28 oktober is er een vergadering van de wijkcontacten. We beginnen om 20.00 uur in de pastorie.

Met vriendelijke groet, Annie van Rijn

Fietskring  

Donderdag 28 oktober is de laatste keer van het seizoen dat er een route gefietst wordt met de kring. Als het goed weer is vertrekken we om 9.30 vanaf het kerkplein, tot dan!

Annie van Rijn