Collectanten gezocht

Collectanten gezocht!!!!!!!!

Van 22 tot 28 november is de collecteweek van het MS Fonds. MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. Met de opbrengst worden mensen ondersteund die getroffen zijn door deze ziekte en wordt gezocht naar een oplossing voor de problemen die hierdoor ontstaan. Hiervoor is geld nodig, vandaar deze collecte. Als u een paar uur kunt collecteren, zijn wij zeer geholpen.

Voor aanmeldingen en informatie: tel.: 070-3860271, mevr.  Carry van der Heyden, coördinator collecte MS Fonds gemeente Leidschendam Stompwijk Voorburg