Collecte Alzheimer succesvol in Stompwijk

Van 8 t/m 13 november 2010 collecteerden weer zo’n 25.000 collectanten in het hele land om het werk van Alzheimer Nederland mogelijk te maken. Dank zij de 11 collectanten in Stompwijk, heeft de collecte dit jaar het mooie bedrag van 1.179,50 opgebracht!! Hartelijk dank voor uw bijdrage. Voor volgend jaar zoek ik nog een paar nieuwe collectanten. Het kost u maar een paar uurtjes. Als iedereen een stukje loopt en iedereen een beetje geeft kunnen we samen de strijd vol aangaan!                           U kunt zich opgeven bij:  Alie v Veen, tel.: 5803112.