Parochieberichten

Donderdag 25 nov. 20.00 uur Federatievergadering

Zaterdag    27 nov. 19.00 uur geen viering

Zondag       28 nov. 11.00 uur Eucharistieviering met samenzang voorganger pater Koster

Devotie kaarsen voorop het kerkhof of thuis, zijn te koop bij het secretariaat, kosten € 2,-.

Aanstaande zondag na de viering verkoop van missiekalenders, kosten € 8,- per stuk.

Hartelijk dank,

Mw. Angenent voor de donatie van een gedeelte van haar verkoop van de winterkledingbeurs  t.b.v. het Restauratiefonds voor de Laurentiuskerk, grote klasse.

Misintenties

Zaterdag 27 november 19.00 uur geen viering

Zondag    28 november 11.00 uur voor de overleden  armen en weldoeners van de parochie, Barry v. Bohemen, Jaargetijde, Kees v Dijk, Toos v Boheemen – Warmenhoven, Thea v Leeuwen – Kuipers, Kees Luk, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Riet Vurens – de Kruiff, Jaap Vogelaar, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen.-.Koot, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg -v. Veen, Wil v d Brink – Luiten.        

Lectoren en Kosters

                          Zaterdag 27 november zondag 28 november

Lector               geen                               Jan v Rijn

Misdienaars      geen                               Josine en Marinka v Es

Koster               Adriaan Hilgersom          Adriaan Hilgersom

Weekend viering Zoeterwoude

zaterdag  27 november 19.00 uur St. Jan Eucharistieviering met jongerenkoor

voorganger Em. Pastoor H v d Plas