Kerkberichten

Vieringen in het Dorpshuis van de RK H.Laurentius Parochie i.v.m. de Restauratie van de Laurentiuskerk is door het Pastorale team besloten, dat de kerkelijke vieringen tot nader bericht in het Dorpshuis worden gehouden. De woensdagochtend vieringen komen tot nader bericht te vervallen. De woensdagochtend vieringen komen tot nader bericht te vervallen.

 Vieringen in het Dorpshuis van de RK H.Laurentius Parochiei.v.m. de Restauratie van de Laurentiuskerk is door het Pastorale team besloten, dat de kerkelijke vieringen tot nader bericht in het Dorpshuis worden  gehouden. De woensdagochtend vieringen komen tot nader bericht te vervallen.

Zaterdag       04 dec.      19.00 uur  geen viering

Zondag         05 dec.      11.00 uur Eucharistieviering met parochiekoor             Voorganger Em. Pastoor H.v.d.Plas

 Misintenties Zaterdag 04 december.19.00 uur geen viering

Zondag 05 december 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie,  Nico v. Boheemen, Cornelis en Piet Olijhoek, Jan v.d. Krogt, overleden ouders v. Boheemen- v.d. Krogt, Magda v. Santen -v. Paassen, Thea v. Leeuwen – Kuipers, Jan Koevoet, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Kees Luk, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Riet Vurens- de Kruiff, Jaap Vogelaar, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Barry v. Bohemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg -v. Veen, Will v. d. Brink – Luiten en Niek van Santen.

Lectoren en Kosters

                            Zaterdag 4 december       zondag 5 december

Lector                   geen                                 Cees Bergen

Misdienaars        geen                                 Yvet Zandbergen/Inge Rotteveel

Koster                   Antoon v. Santen            Antoon v. Santen

 

 

Weekend viering ZoeterwoudeZondag 5 december 09.30 uur  Chris. Dienaar gezinsviering met kinderkoor voorganger Em. Pastoor H v d Plas.