Kerkberichten

Vieringen in het Dorpshuis van de RK H.Laurentius Parochie. i.v.m. de Restauratie van de Laurentiuskerk is door het pastorale team besloten, dat de kerkelijke vieringen tot nader bericht in het Dorpshuis worden gehouden. De woensdagochtend vieringen komen tot nader bericht te vervallen. Geboren: 18 november 2010 Roy, zoon en broertje van Margreet, Mark & Sophie Overvliet Hartelijk gefeliciteerd namens de parochie gemeenschap.

Donderdag 09 dec. 19.00 uur Advents gebedsviering met samenzang Voorganger Mw Marianne Turk 

                          20.00 uur Wijkcontactvergadering, kerststukjes maken.

                          20.00 uur Federatievergadering

Zaterdag 11 dec. 19.00 uur Geen viering

Zondag 12 dec. 11.00 uur Eucharistieviering met parochiekoor Voorganger Pastoor J.v.d.Bie

Misintenties

Zaterdag 11 december 19.00 uur geen viering

Zondag 12 december 11.00 uur voor de overleden  armen en weldoeners van de parochie,  Kees Luk Jaargetijde, Overleden ouders Vreeswijk -v. Leeuwen, Cees v.d. Geest, Corrie v.d. Zijden -v. Leeuwen, Jeanne v. Granneman – Zits, Joyce Granneman, Toos v. Boheeemen – Warmenhoven, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Bert de Jong en Lena de Jong– v.d.Geest, Riet Vurens -de Kruiff, Jaap Vogelaar, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg -v. Veen, Will v d Brink – Luiten.        

Lectoren en Kosters

                          Zaterdag 11 december         zondag12 december

Lector               geen                                      Paula v Haaster

Misdienaars     geen                                       Ashley Janson en Simon v Es

Koster             John Olijhoek                         John Olijhoek

Weekend viering Zoeterwoude

Zaterdag 11 december 19.00 uur  Chris. Dienaar         Eigentijdse viering met eigentijds koor