Belangrijke informatie over vergoeding Fysiotherapie 2011

 

Zoals u wellicht bekend is gaan er met ingang van 1 januari 2011, in de vergoedingen fysiotherapie, wederom veranderingen optreden.

Fysiotherapeutische behandelingen worden over het algemeen alleen nog via uw aanvullende verzekering vergoed. Indien u een indicatie heeft voor langdurige fysiotherapie (zoals bijvoorbeeld na een operatie, botbreuk of bij ernstige neurologische aandoeningen) zullen met ingang van 1 januari 2011 niet de eerste 9 maar de eerste 12 behandelingen of vanuit uw aanvullende verzekering of door uzelf betaald moeten worden. Na deze 12 behandelingen worden de vervolgbehandelingen via uw basisverzekering betaald. Verder veranderen de voorwaarden voor de vergoeding fysiotherapie qua aantallen of qua maximaal bedrag van de diverse aanvullende polissen. U zult inmiddels door uw verzekering van de gewijzigde polisvoorwaarden op de hoogte zijn gebracht. Wij attenderen u erop, de voorwaarden van uw aanvullende verzekering goed door te lezen, zodat u er straks van op de hoogte bent of de fysiotherapeutische behandeling in 2011 door uw aanvullende verzekering vergoed wordt. Behandelingen die niet door uw aanvullende verzekering vergoed worden, dienen door uzelf betaald te worden.

Uw fysiotherapeut kan, zodra er meer informatie beschikbaar is, u hierover nader  informeren. Ook kunt u zelf de wijze waarop de diverse zorgverzekeraars de fysiotherapie in de aanvullende verzekering per 01-01-2011 gaan vergoeden, vinden op: www.fysiotherapie.nl of www.kiesbeter.nl

Wij maken u er tevens op attent dat, indien u uw verzekeringsmaatschappij of alleen uw aanvullende pakket wenst te wijzigen, u hiervoor tot 31-12-2010 de tijd heeft.

Nogmaals wijzen wij u erop, dat u sinds 2006 rechtstreeks naar de fysiotherapeut kunt gaan, zonder verwijzing van uw huisarts. Deze blijft echter wel de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg en wordt dan ook geïnformeerd over uw behandeling (tenzij u dat niet wenst).

Magda Janson en Hugo Falet van: Fysiotherapeutisch Centrum “Palenstein”.

Van Santhorststraat 1 te Stompwijk tel: 070-7543636 (dinsdag en donderdag

8.00-12.00 uur) op andere dagen en tijden zijn wij bereikbaar op: 079-3314293