Actie restauratie kerkgebouw Stompwijk

Aan alle inwoners van Stompwijk, Stompwijk, december 2010.

Het kerkbestuur en de restauratie commissie willen u hierbij bedanken voor uw ruimhartige bijdragen voor het behoud van ons kerkgebouw en pastorie. Dit via uw jaarlijkse kerkbijdragen, de aankoop van obligaties, schenkingen, leningen enz.

De restauratie van de kerk is in een vergevorderd stadium. Zowel buiten als binnen is dit heel goed zichtbaar. Per half december moet er door de aannemer nog veel voegwerk gedaan worden. Tevens nog werk aan de toren en andere diverse werkzaamheden. Door de winter en de kerstvakantie lopen we echter vertraging op. De aannemer hoopt in febr-mrt. 2011 de restauratie af te ronden.

In eigen beheer vernieuwen we in de kerk de glas in lood ramen , de verwarming en de noodzakelijke vernieuwingen aan de electra. Daarnaast hebben we ons eigen schoonmaakteam, gevormd door vele vrijwilligers. Fantastisch wat zij presteren! De muren, de pilaren, de staties, stoelen en kleden enz, enz. Alles komt aan de beurt. Hulde aan deze mensen, die de koude trotseren.

Nu even over het “geld”, want daar valt of staat alles mee. De financiering is gedaan met subsidie van Monumentenzorg, leningen van het Bisdom en particulieren. Bovendien door leningen van instellingen, verkoop van obligaties, giften van diverse fondsen en particulieren. Op korte termijn is het gelukt de financiering rond te krijgen.

De verkoop van obligaties en het aangaan van grote leningen betekent wel dat het kerkbestuur op langere termijn veel geld nodig heeft. Er moet ten slotte jaarlijks rente en aflossing betaald worden. Dit zal een periode van 10 jaar in beslag nemen. De restauratie commissie, voorheen de financiële commissie, is druk bezig hiervoor aktie te ondernemen. Zo is dit voorjaar gestart met de kringloopwinkel “De Stal”.

“De Stal” is niet meer weg te denken en heeft in een half jaar zijn naam al gevestigd. Ook hier een enorm team van dames en heren die dit mogelijk maken. De sfeer is zeer goed, iedereen is positief om tot een goed resultaat te komen. Het resultaat slaat alle verwachtingen. Kortom, hulde voor deze groep mensen.

Meer akties zullen er volgen. Begin 2011 starten we met een aktie voor ondernemend Stompwijk. Zo zullen er de komende jaren nog meer activiteiten volgen.

Hierbij willen we opnieuw de andere manieren tot steun even noemen.

 • Obligaties – schenkingen.
  Het blijkt dat nogal wat Stompwijkers, om wat voor redenen dan ook, nog niet hebben deelgenomen aan de akties om dit karakteristieke gebouw in stand te houden. Uiteraard respect voor uw mening, maar voor de goede orde : Iedereen kan in 2011 gewoon blijven schenken en of obligaties kopen. Wat schenken betreft zijn er enkele mensen die hun geldelijke kado’s, verkregen bij verjaardagen, jubilea enz, geschonken hebben voor de restauratie. Een prachtig idee waar we ze voor bedanken en U hopen te activeren.
 • Jaarlijkse schenkingen.
  De belastingdienst geeft de mensen die goede doelen steunen, een belasting voordeel. Zo is uw jaarlijkse kerkbijdrage fiscaal aftrekbaar voor zover het bedrag boven een bepaalde drempel komt. Deze drempel is 1% van uw belastbaar inkomen. Dit betekent voor veel mensen dat zij er voor in aanmerking komen. Periodieke giften aan goede doelen zijn ook volledig aftrekbaar. Dat betekent dat uw jaarlijkse bijdrage voor de restauratie of de kerkbijdrage volledig in mindering gebracht kan worden op uw inkomen en dit u een belasting besparing oplevert van minimaal 33,5% en maximaal 52%. Een periodieke gift moet notarieel vastgelegd worden. Het kerkbestuur heeft met de notarissen Zwart&Hoevenaars afspraken gemaakt om dit met behulp van standaard machtigingsformulieren op een praktische en goedkopen manier te regelen. Diverse parochianen maken van deze mogelijkheid gebruik. De administratieve afhandeling en de kosten van de notaris komen geheel ten lasten van de kerk.
 • Erfenissen.
  Tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat er open over wilsbeschikking wordt geschreven en gesproken. Ook u zult daar ongetwijfeld wel eens een “bedelbrief” over ontvangen hebben. Daarom durven wij het ook aan. Het principe houdt in dat u in uw testament, bij eventuele verdeling, ook iets aan een goed doel geeft. Kankerbestrijding, Artsen zonder grenzen zijn hiervan voorbeelden. Echter, u kunt ook denken aan kerkbehoud op langere termijn voor Stompwijk. Denk er eens over na. Er zijn al enkele schenkingen op deze manier, waar we zeer blij mee zijn.

U begrijpt dat u, indien u hieraan deelneemt, onze jaarlijkse verplichtingen enorm doet verlichten. Voor nader informatie kunt u contact opnemen met:

 • Jan Luiten      0622923116
 • Aad Hogervorst  0654661930
 • Jaap de Jong    0715802331

Ook kunt u eventueel uw eigen accountant of boekhouder raadplegen.

Tot slot gaan we nogmaals een ieder -en dat zijn er velen- bedanken voor hun inzet, als vrijwilliger, tot behoud van de kerk. Hopelijk gaan we in 2011 op deze weg verder.

Als laatste wensen we u allen prachtige kerstdagen en een voorspoedig 2011 toe.

Restauratie commissie kerk.