Klaverjassen voor beginners in ‘t Dorpshuis

Klaverjassen voor beginners in ‘t Dorpshuis een succes en we gaan gewoon door.

Toen ik in april een oproepje deed voor mensen die (net als ik) nog niet konden klaverjassen en dit misschien ook wilden leren, verwachtte ik niet dat we in oktober daadwerkelijk een beginnersgroep klaverjassen zouden hebben. Er werd erg mee geleefd vanuit het dorp; “Kun jij nog niet klaverjassen?” werd er dan lachend gevraagd. Wanneer ik dit beaamde en vertelde dat er al 7 mensen hadden gereageerd was de reactie; “leuk initiatief”. Ook andere klaverjasclubs reageerden positief, want zij kunnen er altijd mensen bij hebben om de tafeltjes vol te krijgen.

We startten afgelopen oktober met 6 volle tafels, dus 24 mensen in alle leeftijdscategorieën. Van het begin af aan zat de sfeer er goed in. Er waren verschillende niveau’s. Mensen die alleen wilden leren tellen en die het spel al een beetje kenden. Er waren er die het hele spel niet kenden en er zijn er die gewoon komen omdat het zo gezellig is. In het begin speelden we in 2 uur tijd ongeveer 8 ‘giffies’. Nu spelen we binnen 2 uur al ruim een ‘boompje’ dus 16 ‘giffies’. Er is vooruitgang maar een boompje in een uur is nog een hele toer. We spelen van 20.00 tot 22.00 uur en tussendoor wordt er koffie en een drankje geschonken. Hoe lang de cursus zou duren was vanaf het begin ook niet duidelijk. De een zei; ”O, klaverjassen is niet zo moeilijk, dat leer je zo!” en een ander zei; “klaverjassen, nou dat is nog niet zo makkelijk, er zit zoveel in!”

We zijn nu 10 weken verder en ik durf nu te zeggen dat ik kan klaverjassen! Maar ik moet nog heel veel leren en mijn medecursisten ook, dus gaan we gewoon door tot eind maart. Iedereen is welkom van jong tot oud. Al kun je niet elke week is helemaal niet erg, want de vrijdagavond is nu eenmaal een avond waarop vaak veel aan de hand is. Vrijdag 7 januari gaan we weer beginnen, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Ook jongeren zijn welkom, misschien kun je met 4 leeftijdgenoten zelf een groepje vormen. Er lopen genoeg mensen rond die bijna alles van klaverjassen weten en het je graag willen leren.

Tenslotte willen we iedereen gezellige kerstdagen toewensen en alle goeds voor 2011! Voor de beginners die hun geluk gaan beproeven in Het Blesse Paard op Tweede Kerstdag; veel plezier en succes.

Anneke van Bemmelen