parochieberichten

 Overige berichten staan op de basipagina van de kerk

Vieringen in Het Dorphuis van de RK H. Laurentius Parochie.

Dopen Zondag 6 februari, 12.30 uur, worden Ize Maria Bolleboom en Romie Frederieke Oudshoorn d.m.v. de doop in de parochiegemeenschap opgenomen. Namens de parochiegemeenschap hartelijk gefeliciteerd.

Woensdag    02 febr.     09.00 uur               geen viering

Donderdag    03 febr.     20.00 uur               vergadering van de wijkcontactpersonen. Zaterdag 05 febr. 19.00 uur geen viering.

Zondag        06 febr.      11.00 uur                woord en communieviering met Parochiekoor Voorganger diaken H. Peters

Zondag      06 febr.        12.30 uur               doopviering Voorganger  M. Hoogervorst.

Maandag    07 febr.       15.30 uur                voorbereiding 1e H. Communiekanten

Misintenties zondag 6 februari. 11.00 uur, voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Leo Luiten, Lena v Haaster—Janson, Corrie v.d. Zijden -v. Leeuwen, Toos v.d. Voort -in ‘t  Veen, Jan Koevoet, overleden ouders Vreeswijk v. Leeuwen, Jan v.d. Krogt, Kees v. Dijk, Nico v. Boheemen, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk, Jannie Suijten -v. Leeuwen,  Leen v. Boheemen, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart,  Sjaak en Anja van Santen-Koot, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom- Verhart, Annie van der Burg –v. Veen, Will v.d. Brink -Luiten. 

kerkhulpen                                        Kosters     Lectoren            Misdienaars

Zaterdag 05 febr.    19.00 uur           J.O.          geen       

Zondag    06 febr.    11.00 uur           J.O.         Nel K.                   Simon .v.Es /Sjoerd .v. B.

Mededeling van uit het secretariaat

Gevraagd: Een vrijwilliger vr. / m, die teksten voor het parochiemagazine “Rond Om de Kerk” kan verzamelen en rangschikken in de aangeleverde tekstvakken. Deze worden doorgestuurd naar de redactie in Leiden, er worden 7 parochiebladen per jaar uitgegeven in Stompwijk e.o. De gebruikte sjablonen worden door de redactie aangeleverd.

Reacties naar sintlaurentius@hotmail.com  

Het secretariaat