Gaanders schieten te hulp

Gaanders schieten te hulp bij restauratie van de kerk

Op speciaal verzoek van Prins Wim III en Page Magret zijn de Gaanders afgelopen zaterdag actief geweest in het restauratieproject aan de kerk. De prins met de raad van elf en een aantal bestuursleden van de carnavalsvereniging waren op zaterdagmiddag aanwezig om hun bijdrage te leveren. Met een groep van 15 personen, met ondersteuning voor de facilitaire zaken, konden vele zaken worden aangepakt. Om 12.30 uur werden de Gaanders welkom geheten door Rinus Odijk als lid van het kerkbestuur. De coördinator van alle restauratiewerken door vrijwilligers heeft een aantal zaken geselecteerd voor de Carnavaleske manschappen. Zij werden ingezet voor het in de was zetten van de banken en de biechtstoelen, het verwijderen van latex van de muren om daarmee het vuil te verwijderen en het schoonmaken, zuigen en vegen van alle bouwstof.

Verder waren er nog een aantal sterke kerels die hielpen met het op zijn plaats zetten van de kap van de oorspronkelijke doopvont. Iedereen was enthousiast aan het werk en het werd extra gezellig toen de dames riepen voor de koffie, dan is het ook voor een aantal rookpauze. Velen keken hun ogen uit, ze waren  bijna zonder uitzondering nog niet in het kerkgebouw geweest tijdens de restauratie. Door enige Gaanders werd gesproken over monnikenwerk, gezien het aantal uren welke nodig zijn voor al het werk en het geduld bij bepaalde werkzaamheden.

Na de koffie werden de banken en de biechtstoelen ingepakt met plastic om deze te beschermen tegen het stof. De muren bij de ingang werden schoon opgeleverd. En er werden nog vele zaken opgeruimd en buiten gezet. Nog even is er gelegenheid om in de toren te kijken en dan is de middag voorbij.

Als kerkbestuur zijn wij trots op het resultaat. Het is een welkome bijdrage aan ons restauratieproject. Prins Wim III is de eerste prins die na de invoering van de carnavalsmis dit niet in Stompwijk kan vieren vanwege het voorduren van de restauratie. Kortom prins Wim III en page Magret worden de restauratieprins en page. Want laten we eerlijk zijn dit is toch een geweldig alternatief om  met de carnaval in de Stompwijkse kerk H. Laurentius te zijn. Natuurlijk werd de middag goed afgesloten met een gezellig samenzijn met het nodige voor de inwendige mens. Dit alles verzorgd door de dames.

Namens het kerkbestuur heel hartelijk dank voor jullie inzet en bijdrage. Veel succes met het verdere carnavalsseizoen en op weg naar Rio.