Binnenkort weer naar de stembus

Wat gebeurt er eigenlijk in de provincie is een veelgehoorde vraag.

De taken van de Provinciale Staten liggen vast in de Provinciewet. De provincies houden toezicht op de gemeenten en waterschappen. Daarbij maken de Provinciale Staten plannen die vaststellen waar woningen, industrie en recreatie moet komen en welke gebieden groen moeten blijven. Zo bepaalde de provincie dat er geen grote woonwijk in de Westeinderpolder in Stompwijk moest komen. De provincies leggen ook wegen en fietspaden aan en subsidiëren instellingen op het gebied van welzijn en cultuur.

Na de verkiezingen kiezen de leden van de Provinciale Staten een bestuur: het college van Gedeputeerde Staten, hun voorzitter de Commissaris van de Koningin wordt benoemd door de koningin en de ministers voor een periode van zes jaar. De Provinciale Staten zullen in mei de leden van de Eerste Kamer kiezen. De Statenverkiezingen zijn dus ook belangrijk voor de nationale politiek, want iedere wet moet door de Eerste kamer worden goedgekeurd. In de Tweede Kamer is een nu een krappe meerderheid voor groene en sociale ideeën. Wilt u geen grootschalige woningbouw in Stompwijk en wilt u het dorp groen houden? Zorg dan dat er in de Eerste Kamer ook een linkse meerderheid komt.

GroenLinks kiest in de provincie voor:

Een krachtige en groene sociale stem stem in de Eerste kamer. Investeren in onderwijs, zorg en duurzame economie. Gratis fiets mee in bus, tram en trein. Jeugdzorg zonder wachttijden. Rust aan de kust en in de Vlietzone.

Respect voor het landschap.

Kleur de provincie groen en maak de Eerste Kamer links!

Stem 2 maart GroenLinks

Voor meer informatie of een poster:

Carla Wijnhoven Raadslid GroenLinks

Email: cj.wijnhoven@leidschendam-voorburg.nl