parochieberichten

Vieringen in het het Dorphuis   RK H.Laurentius Parochie.

Donderdag 24 mrt.           20.00 uur      vergadering van de wijkcontactpersonen   in de pastorie

Zaterdag    26 Mrt.           19.00 uur      woord en communieviering met EMSkoor,   voorganger Mw. Marianne Turk

Zondag         20 Mrt.         11.00 uur     woord en communieviering met samenzang, voorganger Mw. Marianne Turk

Donderdag 31 Mrt.            17.30 uur     vastensoep in het dorpshuis.

                                          19.00 uur     gebedsviering aansluitend op de vasten maaltijd, voorganger Mw. Marianne Turk

Misintenties

Zaterdag 26 maart  19.00 uur de overleden armen en weldoeners van de parochie, Jan .v.Rijn, overleden ouders v. Rijn v.d. Hulst, Kees Luk, Jannie Suyten v.Leeuwen, Aad Luk, Gerard Put, Jaap Warmerdam.

Zondag 27 maart 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Jan Ammerlaan, Toos v.Boheemen- Warmenhoven, overleden ouders v.Boheemen- v.d.Krogt, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen – Koot, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suyten- v.Leeuwen , Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom- Verhart, Annie van der Burg- v. Veen, Will v.d. Brink – Luiten,  Aad Luk, Gerard Put, Jaap Warmerdam.

kerkhulpen                                           Kosters            Lectoren          Misdienaars

Zaterdag 26 Mrt.  19.00 uur        Frieda en AvS        geen                  geen

Zondag    27 Mrt.   11.00 uur         Antoon.v.S          Jan.v.Rijn          Thijs +Sjoerd   v.Bemmelen

 

Eigentijdse viering met het E.M.S.koor

Zaterdag 26 maart verzorgen wij weer een viering met als thema:

‘Jezus is de Bron’. Voorganger is mevr. Marianne Turk.        

Komt u ook luisteren en meezingen? Aanvang 19.00 u.  in het Dorpshuis.

We hopen dat er stoelen bijgeplaatst moeten worden want uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

 

Wijkcontact vergadering

 Donderdag 24 maart is er een vergadering van de wijkcontacten. We beginnen om 20.00 uur in de pastorie. Voor diegenen die het nog niet wisten, Mw. Ria Berg is wijkcontacpersoon geworden van wijk 19 ( Bovenmeerweg, Ondermeerweg, Meer en Geerweg, tel. 071-5801163) We stellen het erg op prijs als u het bij ziekte o.i.d. de wijkcontactpersoon laat weten, zodat hij/zij u een bezoek kan brengen!

Met vriendelijke groet,

Annie van Rijn