Bestemmingplan

Bestemmingsplan en openbare vergadering Adviesraad op 14 april

Op donderdagavond 14 april is er een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk om 20.00 uur in het Dorpshuis. Voorafgaand aan deze openbare vergadering biedt de gemeente aan iedereen de gelegenheid tijdens een inloopuur van 19.00 – 20.00 uur om vragen te stellen over het bestemmingsplan buitengebied over specifieke percelen.

De openbare vergadering zal beginnen met een toelichting op het bestemmingsplan door mw. Julen en dhr. van Wieringen van de gemeente. Daarna is er nog een korte ronde om algemene vragen te stellen over het bestemmingsplan. Vervolgens zal tijdens deze vergadering nog aandacht worden besteed aan de 1e fase van de verbindingsweg en de ontwikkelingen m.b.t. het kulturhus.

Voorzitter van de Adviesraad,

Koos van Wissen