Schulden krijgen

Schulden krijgen door levens te redden….,

Ik ben één van die freaken die zodra het dinsdagochtend is, de computer aanzet en inlog op de Dorpsketting. Makkelijk om, voordat de bezorger geweest is, te weten wat de Dorpsketting ons deze week weer brengt.

Het ingezonden stukje van Florence viel mij verleden week op en ik schrok er een beetje van. Bij de Mantel in Leidschendam wordt namelijk een reanimatie en AED (automatische Externe Defilibratie) cursus gegeven. Vol ongeloof leidde de tekst mij door het artikeltje, waarin Florence de cursus aanbiedt; 2 opeenvolgende weken wordt 2 uur les gegeven voor € 104,=. En als pashouder van Florence kun je nog voordelig op cursus omdat je € 15,= korting krijgt. Sowieso begrijp ik niet hoe dit bedrag tot stand komt omdat reanimeren niet zoveel hoeft te kosten, is mijn bescheiden mening.

Ik begrijp dat er bij iedere organisatie tegenwoordig flinke bezuinigingen doorgevoerd moeten worden, maar een levensreddende cursus als reanimeren, daar mag toch geen bedrag van € 104,= tegenover staan. De cursus reanimeren zou eigenlijk in een zo vroeg mogelijk stadium bijgebracht moeten worden bij de jeugd, op sportverenigingen en scholen. Dan kan voor de AED nog een kleine terugkomavond georganiseerd worden in het Dorpshuis of toekomstig Kulturhus, zo blijft deze locatie voor de gemeente ook interessant. Maar deze cursus aanbieden voor eerder genoemd bedrag is buiten alle proporties. Naast het feit dat je naar mijn mening nauwelijks mensen trekt die dit bedrag voor deze cursus willen uitgeven, moet ik mijzelf toch hardop gaan afvragen, wanneer een hartstilstand mij onverhoeds overkomt, of ik moreel niet verplicht ben aan mijzelf en aan de ander die mij geholpen heeft, om direct met € 104,= te gaan zwaaien, wanneer ik weer tot leven wordt gebracht. Ik denk dat hier voor de gemeente Leidschendam-Voorburg en Florence nog een mooie taak ligt om met elkaar in contact te treden hoe kosten als deze gereduceerd kunnen worden tot een aanvaardbaar bedrag voor iedereen. Misschien wordt de cursus dan nog een succes en hebben velen (zowel slachtoffer als hulpverlener) hier nog een hoop profijt van.

Leo Wijnhoven, U weet wel…., die was van de Zustersdijk