Kerk weer in gebruik voor ere diensten

Van buitenaf ziet u nog bouwmaterialen en de toren in de steigers. Het restauratieproject is nog niet af. Toch is er van binnen hard gewerkt door de bouwkundig aannemer, de Glazenier, het verwarmingsbedrijf om de ingebruikname van de kerk mogelijk te maken. Het Kerkbestuur heeft besloten na overleg met de financiële commissie en de pastoraatgroep dat de heringebruikname gaat plaats vinden op zaterdag 16 april om 16.00 uur. Dit is de zaterdag voor Palmpasen.  Vanaf dit moment zullen de kerkelijke vieringen niet meer in het Dorpshuis plaatsvinden maar in ons mooie kerkgebouw van de H. Laurentius te Stompwijk.

Voor de bijeenkomst van de her ingebruikname bent u allen, parochianen en niet parochianen uitgenodigd, in het bijzonder de mensen welke in enige vorm een bijdrage hebben geleverd aan het restauratieproject. Er zal een korte plechtigheid zijn waarna we iedereen uitnodigen onze kerk van binnenuit te bewonderen onder het genot van een hapje en een drankje. Wij zien u aanwezigheid met belangstelling tegemoet.

Natuurlijk was dit alles niet mogelijk geweest, zonder de enorme inzet van de vele vrijwilligers. Om even een indruk te geven van de vele plaatsgenoten tot een moeder uit Brazilië en van de regent van Gaandrië tot niet kerkgangers.

Wij zullen op een later moment op een gepaste wijze bij afronding van het restauratieproject een blijk van dankbaarheid aan allen laten uit gaan.

Namens het Kerkbestuur H. Laurentius, C.A.Bergen