Iedereen Welkom!

Aanstaande zaterdag om 16.00.uur wordt onze kerk weer in gebruik genomen en iedereen is welkom. Parochianen, niet parochianen, dorpsgenoten en wereldburgers. 9 Maanden is onze kerk niet beschikbaar geweest voor vieringen. De restauratie en schoonmaak van de kerk maakten dat we tijdelijk zijn uit geweken naar het Dorpshuis. Afgelopen zondag heeft daar de laatste zondagse viering plaatsgevonden. Zaterdag 16 april gaan we de kerk weer in gebruik nemen. Dit zal gaan beuren met een korte plechtigheid. Na afloop van de plechtigheid is er een hapje en een drankje. U bent daar van harte welkom.

Vanaf as zondag gaan we de wekelijkse vieringen weer houden in onze kerk. En is er dan geen mooier moment dan te starten op de zondag van palmpasen. Met een gezinsviering en kinderen met palmpaasstokken als blijkt van naaste liefde aan het einde van de vastentijd en uitzicht op het paasfeest.

Indien u in de gelegenheid bent om een van deze vieringen mee te maken bent u van harte uitgenodigd. Tevens kunt u dan het werk bewonderen van de vele vrijwilligers en de eerste resultaten van de restauratie.

Laat dit het moto zijn “Kom in de kerk”.

Namens het kerkbestuur, C.A.Bergen