parochieberichten

Vieringen RK H.Laurentius Parochie.

Woensdag   13 april           09.00 uur     kerkschoonmaak, iedereen is welkom.

Donderdag  14 april           19.00 uur     gebedsviering met samenzang in de  pastorie, voorganger Mw. Marianne Turk

      20.00 uur      bijeenkomst pastoraatgroep.

Zaterdag     16 april           16.00 uur     ingebruikname van de gerestaureerde kerk door pastoor J.v.d.Bie.

                                                               Belangstellenden zijn van harte welkom. kijk en bewonder !

Zondag 17 april 11.00 uur Palmzondag;  gezinsviering met samen zang voorganger Mw. Marianne Turk

Misintenties

Zondag 17 april 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Leen Olsthoorn Jaargetijde, Piet Roeling, Gerard .v. Steen, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen – Koot, Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suyten – v.Leeuwen , Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom- Verhart, Annie van der Burg – v Veen, Will.v.d. Brink – Luiten, Aad Luk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Corrie Bolleboom – Zoetendaal.

 

Kerkhulpen                              Kosters                                 Lectoren                          Misdienaars

Zaterdag 16 april.  19.00 u     Antoon.v.Santen                     geen                                geen

Zondag     17 april.  11.00 u     Antoon.v.Santen                   Jan Havik                          Thijs en Sjoerd v Bemmelen

Kerkschoonmaak Woensdag  13 april wordt de kerk verder schoongemaakt, we gaan hem nu spic en span maken zodat we hem kunnen inrichten voor de ingebruikname a.s. zaterdag, u wordt met open armen ontvangen, de koffie en soep zijn ook weer aanwezig, graag tot ziens.

                                            Werk aan de kerk Corrie van Santen.

Gezinsviering Palmpasen Zondag 17 april a.s. is het Palmzondag en is er weer een gezinsviering. De eerste viering in de gerestaureerde kerk! Wat fijn dat we deze met een gezinsviering mogen openen. Heel veel kinderen hebben of gaan nog een palmpasenstok maken om aan mede-parochianen, die een opkikkertje kunnen gebruiken, te geven. Kom allemaal meedoen aan de feestelijke Palmpasen processie en/of natuurlijk lekker meezingen en luisteren naar een mooi verhaal!

Werkgroep Gezinsviering

Voorbereidingsviering voor Pasen Donderdag om 19:00 is de laatste doordeweekse voorbereidingsviering voor Pasen. Zo vlak voor Pasen is het goed grote schoonmaak in onszelf te houden. Dat is dan ook het onderwerp van de viering. We houden hem in de zaal van de pastorie en u bent van harte uitgenodigd.

Marianne Turk