Wijkatlas voor alleen de wijk Stompwijk

Eind 2010 verscheen de wijkatlas voor de gemeente leidschendam-Voorburg. In die wijkatlas staat -en wij citeren- het volgende in de inleiding, in het stuk ‘Wegwijzer’ genoemd:

De Wijkatlas moet een duidelijk totaalbeeld schetsen van de huidige situatie en ontwikke- lingen in de wijken van Leidschendam-Voorburg en in de totale gemeente. De atlas moet zowel objectieve als subjectieve informatie bevatten op het gebied van bevolking, woningen, werk/inkomen, onderwijs/ kinderopvang, leefbaarheid en veiligheid.

Hoewel de atlas ook te vinden is op de website van de gemeente leek het ons wel een goed idee om uit de atlas alleen het Stompwijkse deel onder de aandacht te brengen.