Palmpasen

                               

De Hobbyclub en de werkgroep gezinsviering organiseerden vorige week een open avond om palmpasenstokken te versieren. In het Dorpshuis werd er door + 90 kinderen gezellig geknutseld en de stokken werden na afloop mee naar huis genomen om verder met fruit en lekkers af te maken. Afgelopen zondag was de Palmpasenviering in de gerestaureerde kerk. Deze begon met een prachtige processie met alle kinderen en hun zelfgemaakte palmpasenstokken. Na de mooie viering in de kerk zijn er heel veel mensen, zieken en ouderen, door de kinderen blij gemaakt met zo’n mooie en kleurige attentie.

Iedereen die hieraan mee geholpen heeft, hartelijk dank! Nog een verzoek aan ieder die zo’n mooie palmpasenstok heeft ontvangen. Wilt u deze retourneren aan Louise Hoogenboom, dr. van Noortstraat 99 of Anneke van Bemmelen, Dr. van Noortstraat 73 (of 5804172 bellen dan halen we ze bij u op). We kunnen de stokken dan volgend jaar weer gebruiken. Alvast bedankt.

Werkgroep gezinsviering, EHC en de Hobbyclub