Stompwijkseweg verboden voor zwaar verkeer

Stompwijkseweg Leidschendam verboden voor zwaar verkeer

De Stompwijkseweg in Leidschendam is nabij de zogenoemde ‘Bocht’ uit veiligheidsoverwegingen verboden gebied voor zwaar verkeer. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de gemeente hiertoe verplicht. Dinsdag 19 april had de gemeente Leidschendam-Voorburg al een rijbaan van de Stompwijkseweg over een lengte van bijna vijftig meter afgesloten. Het betreft de rijbaan aan de zijde van de Stompwijksevaart tussen de huisnummers 37 en 58.

Met onmiddellijke ingang is dit wegdeel nu afgesloten voor vrachtwagens en landbouwverkeer, zwaarder dan 3500 kilo. Voor het overige verkeer geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

De politie ziet streng toe op handhaving van deze maatregelen. De omleidingroute voor het zware verkeer wordt met verwijsborden aangegeven. Het overige verkeer wordt met verkeerslichten langs de afzetting op de Stompwijkseweg geleid.

De gemeente volgt al enkele weken nauwgezet verzakkingen op dit stuk Stompwijkseweg die sterker zijn dan normaal. De damwand wijkt hier in de richting van het water.

De gemeente stelt nader onderzoek in en trekt nauw op met het Hoogheemraadschap.